Prvi pomembnejši korak k sanaciji Vogrščka

datum: 08.01.2020
kategorija: Novice

Danes podpisana pogodba za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti prinaša prave smernice za vzpostavitev namakalnega sistema. Sredstva za sanacijo sta zagotovila Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovesnega podpisa pogodbe sta se udeležila tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec.

podpisPopoldne je bila na pregradi Vogršček podpisana pogodba »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«. Tomaž Prohinar, v imenu naročnika – Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dr. Aleksandra Pivec, v imenu sofinancerja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Kristjan Mugerli, v imenu vodilnega partnerja –izvajalca del –KOLEKTOR CPG d. o .o., so s podpisom potrdili namen dokončne sanacije pregrade, ki bo po zaključku del ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom.

vogrščekNamen projekta je dokončna sanacija in vzpostavitev pregrade v tako stanje, da bo ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Z izvedenimi ukrepi bo omogočeno varno obratovanje tako pregrade kot namakalnega sistema z zagotavljanjem ustrezne kakovosti vode za namakanje. Sredstva za sanacijo zagotavljata Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (v višini 6.187.707,72 €) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v višini 3.800.000,00 €). Sanacija bo predvidoma zaključena v letu 2021.