LAS Vipavska dolina vabi k sodelovanju

datum: 16.01.2020
kategorija: Novice

Lokalna akcijska skupina LAS Vipavska dolina je objavila dva poziva za izbor operacij (projektov) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina. Sofinanciranih bo kar 85 % sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Informativna delavnica o aktualnih pozivih bo v torek, 21. januarja, na Območno obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina.

Javna poziva bosta odprta do 27. marca 2020. Namenjena sta podpori standardnih in manjših projektov (operacij), ki prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014–2020.  Predmet obeh javnih pozivov je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina. Projekti se lahko izvajajo na celotnem območju LAS Vipavska dolina. Poziva sta z vso dokumentacijo objavljena na spletni strani LAS Vipavska dolina:

JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR STANDARDNIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR MANJŠIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina organizira v torek, 21. januarja 2020 ob 16. uri v sejni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina informativno delavnico o dveh aktualnih javnih pozivih LAS. Na tej povezavi pa najdete več informacij tudi o možnosti osebnih svetovanj glede projektnih predlogov, potencialnih za kandidaturo na javnih pozivih in možnostih dodatnih pojasnil.

logotipi las