Sezona razpisov je odprta

datum: 21.01.2020
kategorija: Novice

Po sprejetju proračuna za leti 2020 in 2021 je Občina Ajdovščina že objavila nekaj razpisov, namenjenih različnim dejavnostim. Trenutno so aktualni trije – razpis za sofinanciranje izvajalcev na področju kulture in letnega programa športa ter za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2020.

 

Za pestro kulturno udejstvovanje v ajdovski občini skrbijo številna društva in zveze društev, zavodi in druge pravne osebe, posamezniki, samozaposleni v kulturi, uveljavljeni umetniki z referencami … V nedavno sprejetem proračunu je za javne kulturne programe in projekte na področju kulture skupaj predvidenih dobrih 182 tisoč evrov. Novost letošnjega razpisa so sredstva, namenjena obnovi sakralne kulturne dediščine v višini 10.000 evrov. Prijave je treba oddati do ponedeljka, 10. februarja.

Poleg kulturnih dejavnosti Občina Ajdovščina veliko pozornosti namenja tudi športnim aktivnostim, kot je športna vzgoja otrok in mladine, tako prostočasne in obšolske dejavnosti kot tiste, ki so usmerjene v kakovostni oziroma vrhunski šport – sofinancirala bo programe rekreacije tudi pri starejših in invalidih, omogočila klubom uporabo športne infrastrukture, usposabljanje in izpopolnjevanjih strokovnih kadrov v športu itd. Za te programe je v proračunu rezerviranih skupno 260 tisoč evrov. Zadnji rok za oddajo prijave na ta razpis je ponedeljek, 3. februar.

V kratkem se obetajo še razpisi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav, za sofinanciranje turističnih prireditev, za podelitev priznanj Občine Ajdovščina, za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero in za subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk.  

Besedila celotnih razpisov in vse potrebne priloge najdete pod rubriko javni razpisi.