Občinske štipendije za lokalno pomembne poklice

datum: 28.01.2020
kategorija: Novice

Devetošolci, pozor! Sprejet je sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev – Občina Ajdovščina bo za šolsko leto 2020/2021 razpisala štiri štipendije. Prednostno jih bo letos namenila študentom medicine.

Odbora za družbene zadeve ter za gospodarstvo in gospodarske javne službe sta sprejela sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev. Občina Ajdovščina bo tako za naslednje šolsko leto razpisala štipendije za poklic kuharja, strojnega gradbenega in elektrotehnika, inženirja gradbeništva (VŠ, VSŠ),  mehatronika operaterja in tehnika mehatronika, ter zdravnika splošne medicine, ginekologa in pediatra. pekPoklici so izbrani na podlagi analize potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju, ki jo je po naročilu občine izpeljala Ljudska univerza Ajdovščina. Iz teh podatkov izhaja, da gospodarstvo v občini Ajdovščina potrebuje predvsem kader z dokončano srednjo poklicno in srednjo strokovno šolo. V naslednjih letih bo ajdovsko gospodarstvo potrebovalo 43 zidarjev, 27 strojnih tehnikov, 26 elektrotehnikov, večje število prodajalcev, natakarjev, kuharjev, pekov, pa orodjarjev, avtomehanikov, voznikov … Za izbiro lokalno deficitarnih poklicev je občina zaprosila še Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina, ki je izpostavila potrebe po poklicih elektrotehnika, gradbenika, mehatronika in kuharja. Za mnenje je občina zaprosila tudi Zdravstveni dom Ajdovščina, ki se sooča z velikim pomanjkanjem kadrov, zato bo letos prednostno štipendije namenila študentom medicine.

Tudi iz Strategije za mlade za obdobje 2019– 2023 izhaja, da se v letu 2020 razpiše 14 štipendij – deset za dijake in študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin in štiri štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice. Mesečna štipendija za dijaka znaša dobrih sto evrov, za študenta pa dobrih 230 evrov. Javni razpis za štipendije bo sicer objavljen šele jeseni (ob začetku šolskega leta), določitev deficitarnih poklicev pa časovno sovpada z odločanjem devetošolcev o izbiri nadaljnjega izobraževanja oziroma poklica (informativni dnevi ipd.). O tem, kateri poklici bodo kot deficitarni določeni v politiki štipendiranja za obdobje od leta 2020 naprej, bo odločala vlada RS. Za te izbrane poklice bo predvideno štipendiranje s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.