Nepričakovano odkritje v Višnjah

datum: 29.01.2020
kategorija: Novice

Na začetku vasi Višnje Občina Ajdovščina ureja ekološki otok. Med izvedbo pa je prišlo do nepričakovanega odkritja – v odkritih strukturah so namreč arheologi našli ostaline, predvidevajo, da gre za ostanke rimske ceste.

Stari Rimljani so imeli visoko razvito gradnjo in vzdrževanje cest. Znali so jih dobro načrtovati ter vešče zgraditi. Cesta od Aquileie čez Hrušico do Emone je bila zgrajena v času vladanja cesarja Avgusta, (27 let pr. n. š. – 14 n. š.) ter je veljala za zelo pomembno gospodarsko in strateško prometno povezavo v notranjost predalpskega prostora. Najpomembnejše utrdbe ob njej v naši občini so v Ajdovščini – civilna naselbina Flovio Frigido, kasneje pa je bila zgrajena še vojaška utrdba Kastra ter Ad Pirum na Hrušici. Nato sledijo utrdbe na Lanišču in na Vrhniki. Po nekaterih domnevah naj bi prav na območju Vipavske doline ta cesta imela »obvoznico« prek Šturij, Zemona, Vrhpolja, do Vipave ter naprej proti Razdrtem in Planini.

Rimska cesta je potekala po skoraj identični trasi, kot poteka današnja cesta od Ajdovščine skozi Col in Podkraj do prelaza Hrušica. Na začetku vasi Višnje, kjer se tik ob glavni cesti ureja ekološki otok, so domnevno našli ostanke stare rimske ceste. Zanimivo je, da območje najdišča doslej ni bilo arheološko zaščiteno, torej gre za nepričakovano odkritje. Dela so že ustavljena, sledijo predhodne arheološke raziskave, ki bodo pokazale, kaj se dejansko skriva v zemlji.