Spodbuda za nakup malih čistilnih naprav

datum: 03.02.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina že od leta 2015 s sofinanciranjem spodbuja k nakupu čistilnih naprav, do sredstev so upravičeni lastniki objektov v krajih, v katerih v naslednjih letih ni načrtovane izgradnje kanalizacijskega omrežja. Doslej je bilo s pomočjo teh nepovratnih sredstev nabavljenih in nameščenih več kot 30 malih čistilnih naprav.

Na našem območju trenutno obratuje 98 malih komunalnih naprav. Občina Ajdovščina subvencionira do 50 % upravičenih stroškov gradnje male čistilne naprave oziroma največ tisoč evrov za posamezno enostanovanjsko stavbo. Strošek male čistilne naprave je običajno med dva in tri tisoč evri. Občina upravičencu subvencionira polovico vrednosti upravičenih stroškov, ki že vključujejo DDV. Najvišja možna subvencija za enostanovanjsko stavbo je 1000 evrov, pri večstanovanjskih stavbah pa ta znesek znaša 1.500 evrov. S subvencijo pa občina še dodatno spodbuja lastnike več objektov k nakupu skupne male čistilne naprave. V tem primeru je mogoče pridobiti tudi celoten znesek potrebnega denarja, saj lahko vsak posamezni lastnik za nakup pridobi do 1000 evrov subvencije, naprave za več objektov pa so cenovno ugodnejše.

Razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2020 bo zunaj konec tega meseca oziroma v začetku prihodnjega.