Začeto delo teče naprej

datum: 28.03.2020
kategorija: Koronavirus

Gradnja čistilne naprave v Dobravljah poteka po planu.

Epidemija novega koronavirusa se je zažrla v vse panoge delovanja. Začeta gradbena in druga investicijska dela kljub temu normalno tečejo, novih gradbišč pa se v občini v trenutnih razmerah ne bo odpiralo. Izjema je obnova ceste v Vrtovinu – dela so se pričela že v tem tednu.

Na območju občine Ajdovščina dela na odprtih gradbiščih potekajo nemoteno naprej. V kratkem se pričakujejo tri obnove cestišč na podeželju, če bo stanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe to dopuščalo. V sklopu projekta Interreg V-A Italija Slovenija 2014–2020 se bo uredilo poplavno območje v Potočah, med železniško postajo in mostom čez Vipavo. Gre za pilotni projekt, ki predvideva rekonstrukcijo lokalne ceste in gradnjo propustov, s katerimi bi uredili poplavno območje reke Vipave in s tem omogočili ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst s tega okraja. Iz evropskih sredstev si občina za projekt obeta 200.000 evrov sredstev. V načrtu je tudi izgradnja nove dostopne ceste do športnega igrišča v Selu, ki bo priključena na regionalno cesto.   

Pripravljalna dela v VrtovinuPrav v tem tednu pa se je pričela prenova dela ceste skozi naselje Vrtovin, od kozolca do mostu čez Vrtovinšček. Trenutno potekajo pripravljalna dela (žaganje drevja in grmovja ob strugi, utrjevanje obstoječega zidu …). V drugi fazi, predvidoma v začetku aprila, pa se pričakuje popolna zapora tega dela ceste, zato krajane pozivamo k razumevanju in strpnosti, v času zapore pa naj se poslužujejo drugih dostopnih poti.

Ker je za čas epidemije koronavirusa zaustavljeno prevzemanje novih finančnih obveznosti (javna naročila in investicije), je večina ostalih za to obdobje načrtovanih investicij zamaknjenih. Obstajajo pa nujne izjeme, ki jih bo občina vseeno naročala, to so predvsem projekti, sofinancirani iz EU, spremljevalni projekti v teku ipd.