Delo nemoteno teče

datum: 30.03.2020
kategorija: Koronavirus

Občinska uprava v času epidemije koronavirusa deluje brez uradnih ur za stranke, del sodelavcev pa dela od doma, vendar delo nemoteno teče.

Občanke in občani ste z razumevanjem sprejeli ukinitev uradnih ur v času epidemije koronavirusa in se poslužujete drugih načinov komunikacije. Kolegice iz vložišča opažajo porast po e-pošti posredovanih vlog. Pošta sicer normalno prihaja in tudi odhaja iz naše hiše, ni opaziti, da bi je bilo v tem času kaj manj, le pošta za vročanje v tem času ne potuje, saj je nima kdo vročati. Urad župana, kamor sodi tudi vložišče, v tem času poleg svojega rednega dela zagotavlja še vso pomoč in podporo silam civilne zaščite. V sodelovanju z ostalimi oddelki pripravlja vso potrebno dokumentacijo v zvezi z ukrepi, ki jih za namene preprečevanja širjenja koronavirusa sprejema štab Civilne zaščite Občine Ajdovščina. Skrbi tudi za obveščanje občank in občanov, pripravlja zgibanke in druge objave za občinsko spletišče in obvestila za novinarje. Oddelek še obvešča, da je občinsko ocenjevanje vina, ki bi moralo potekati sredi marca, prestavljeno na čas po epidemiji.

Veliko opravkov v zvezi s koronavirusom ima oddelek za družbene zadeve, od koder se koordinira delovanje šol in drugih javnih zavodov, ureja se socialna in druga pomoč ranljivim skupinam in podobno. Iz oddelka še sporočajo, da je javni razpis za subvencionirano obrestno mero stanovanjskih kreditov prestavljen – razlog je predvsem v tem, da bi občanke in občani v času kriznih razmer težko pridobivali potrebno dokumentacijo.

Na oddelku za prostor prejemajo precej različnih vlog, ki jih tudi sproti rešujejo, promet z nepremičninami nemoteno teče. Zamikajo se le zadeve, ki so vezane na seje občinskega sveta, ali pa ki niso nujne.

Začete investicije tečejo, novih se v tem času ne začenja. Kolegi iz oddelka za gospodarske javne službe in investicije menijo, da zna v prihodnjih dneh priti do težav pri tekočih investicijah – vsa tvegana dela, kot so na primer plinske napeljave in podobno, so v času epidemije prepovedana.  

Iz oddelka za gospodarstvo in razvoj sporočajo, da delo na gospodarskem področju teče nemoteno. Sklepi, vezani na javni razpis za ugodne kredite za gospodarstvo, se redno izdajajo. Prav tako se rešuje vloge, prispele na kmetijski razpis, saj so kmetje vezani na naravni cikel in imajo prav spomladi največ dela. Bodo pa nekateri razpisi prestavljeni ali drugače obravnavani. Sklepi z rezultati iz razpisa za prireditve se bodo vročali šele po izrednih razmerah, prav tako bo zamaknjen razpis za sofinanciranje udeležbe na sejmih.

Nemoteno teče tudi delo v oddelku za finance, kjer skrbijo za vsa potrebna plačila, izdajanje naročilnic in druge nujne naloge s področja financ in računovodstva.  

Če imate vprašanje za občino, bo najbolj enostavno, če za zapišete in naslovite na obcina@ajdovscina.si, hitro vam bomo odgovorili.