Vedno manj gradbiščnih ograj na Lavričevem trgu

datum: 16.04.2020
kategorija: Novice

Dela na Lavričevem trgu tudi med epidemijo koronavirusa nemoteno tečejo. Inftrastruktura, vključno s hišnimi priključki, je v celoti položena. Tlakovanje je v zaključni fazi, fontane so že nameščene, jeseni zasajena drevesa pa bohotno brstijo.

Fontane na Lavričevem trgu Gradbiščne ograje se umikajo, Lavričev trg že kaže svojo končno podobo. Dokončana so vsa dela pod zemljo – vsa gospodinjstva na Lavričevem trgu že uporabljajo nov vodovodni in kanalizacijski priključek, tisti, ki so želeli, tudi plinsko napeljavo. Priklop na kabelsko električno napeljavo bo mogoč takoj po zaključku obnove celotnega območja Kastre, torej tudi vpadnih ulic na trg, medtem ko je optično internetno omrežje že na voljo – na optiko je že priključena tudi Dvorana prve slovenske vlade. 

Prezentacijska polja - Lavričev trg, april 2020 Kamniti tlakovci so skoraj v celoti položeni in zafugirani, na tlakovanje čakajo le še zaključni vogali. Na vzhodnem delu trgu, pred Sončno uro, so že vgrajene vse tri fontane. Ena arheološka prezentacija je že zaključena, dve sta še v delu. Okoli prezentacijskih polj bodo nameščene plošče s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne, na povozni strani pa tudi zaščitna ograja. V delu so tudi že projekti za pokrivne plošče, s katerimi se bo ob večjih prireditvah na trgu pokrilo dve največji prezentacijski arheološki polji. Namešča se tudi urbana oprema – tako sta že izdelani leseni klopi okoli dreves na začetku in na sredini Prešernove ulice. Na trg bodo umeščeni Urbana oprema, Lavričev trg, april 2020 tudi trije latniki s klopmi. V sklop urbanega opremljanja sodijo tudi nadstreški nad lokali na trgu. Sončna ura ga že ima, podobnega bosta dobila tudi kavarna Ave in bar B52.

Hkrati z zaključnimi gradbenimi deli se že snuje tudi nova prometna ureditev, o kateri več v prihodnjih dneh. Načrtovano proslavo 5. maja na Lavričevem trgu, ob prazniku občine Ajdovščina in ob 75-letnici ustanovitve prve slovenske povojne vlade, je epidemija koronavirusa premaknila v bolj zdravo prihodnost. Vseeno pa bomo naš občinski praznik obeležili, sicer na drugačen način kot smo vajeni, vendar tudi na Lavričevem trgu.