Pobude ne mirujejo

datum: 21.04.2020
kategorija: Novice

Foto: Š.Štokelj

Projekt Moja pobuda se epidemiji navkljub na zaustavlja. V kratkem se obetajo dve novi – prostor za druženje v Podkraju in obnova jezerca in vodnega izvira ob Vertovčevi poti.

Parcela, kjer bo realizirana Moja pobuda Krajevna skupnost Podkraj je izrazila željo po objektu in urejenih površinah, kjer bi se krajani lahko družili in organizirali aktivnosti. Pobuda bo realizirana na lokaciji od Podkraja proti Beli, lučaj stran od vasi, na parceli, ki je v lastni krajevne skupnosti. Uredili se bosta dve progi za balinanje, postavilo ploščad, pri tem pa primerno uredilo tudi okolico. Masivna klop bo prostor za druženje primerno obogatila.

Z začetkom maja se bo pričela obnova Jezerca ob Vertovčevih poteh naprej od zaselka Marci na Planini. Gre za zelo staro zajetje s svojim lastnim izvirom, ki so ga nekdaj uporabljali vojaki za napajanje konj, kasneje pa je služilo za napajanje živine. Uredilo se bo zaraščeno okolico Jezerca in odstranilo mulj ter drevesa, ki rastejo v vodi, očistilo se bo tudi izvir. Saniralo in zaščitilo se bo poškodovan zid na robu območja ter oživilo že pozabljeno pot okoli jezerca. Društvo Matija Vertovec je ob pohodni poti pri Jezercu že uredilo počivališče za popotnike, ki se ga bo v sklopu projekta le uredilo in nazaj namestilo lesene klopi in mizo, društvo pa bo poskrbelo za vsebino in namestitev turistično-informativne table. Dodatne klopi in mizo pa se bo namestilo še pri izviru.