Obeležujemo svetovni dan medicinskih sester

datum: 12.05.2020
kategorija: Novice

12. maj je Svetovna zdravstvena organizacija posvetila babicam in medicinskim sestram, ki v prvih vrstah skrbijo za nego pacientov in nudijo kvalitetno oskrbo obolelih tudi v času koronavirusa. Ob tej priložnosti je Zdravstveni dom Ajdovščina priredil prijetno srečanje, posvečeno delu medicinskih sester. Letošnje leto je sicer v celoti posvečeno medicinskim sestram.

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic – v počastitev 200-letnice rojstva Florence Nightingale, ki je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. 

tadjSvetovna zdravstvena organizacija (WHO) je spomnila, da so medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci v prvih vrstah pri skrbi za nego in zdravje. Ob tokratnem svetovnem dnevu želijo pregledati trenutni položaj medicinskih sester in njihovega dela po vsem svetu. Na pomen predanega delo medicinskih sester, ki v težkih razmerah, kvalitetno, strokovno in predano opravljajo svoje poslanstvo, je v svojem nagovoru izpostavil tudi župan, Tadej Beočanin: »Vedno postavljene v ''prve bojne vrste'', za kar si zaslužite posebno spoštovanje in zahvalo. Svoje poslanstvo opravljate srčno in z veliko mero prizadevnosti. Tudi med epidemijo, ko obremenitve in pričakovanja še bolj presegajo fizične in kadrovske zmožnosti, je osebje našega zdravstvenega doma uspelo ohraniti zdravo skupnost, za kar vsem sodelujočim izrekam posebno zahvalo

Medicinsko osebje je največja poklicna skupina izvajalcev zdravstvenega varstva pri nas – v Zdravstvenem domu Ajdovščina je medicinskih sester, zaposlenih v tako rekoč vseh strokovnih zdravstvenih sferah, kar 77. Za svoje požrtvovalno delo si v teh težkih časih zaslužijo še poseben poklon in spoštovanje.