Urejanje protipoplavnega nasipa

datum: 14.05.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je začela z rekonstrukcijo ceste Potoče – Preserje – Branik na odseku od prečkanja železniške proge do mostu čez reko Vipavo. Dela potekajo v okviru projekta Grevislin – za izvajanje investicij v zeleno infrastrukturo v porečju Vipave.

V okviru prenove se bo uredilo poplavno območje na relaciji od Potoč proti Braniku z izgradnjo propustov. Na mestu, kjer prihaja do razlivanja, se bo v tej fazi na dolžini 70 metrov postavilo  nasip za dvig ceste. Dela bodo končana predvidoma do jeseni.  Urejanje poplavnega območja poteka v okviru projekta zdGrevislin. Vrednost celotne investicije, ki bo izvedena v več fazah, znaša  351 tisoč evrov, 85 % bo financiranih s strani evropskih sredstev, 15 % bo namenila Občina Ajdovščina. V okviru delovnega sklopa Pilotno izvajanje investicij v zeleno infrastrukturo v porečju Vipave sta predvideni dve pilotni investiciji – poleg ureditve protipoplavnega nasipa, je v tem sklopu predvideno tudi urejanje poplavnega območja ob reki Hubelj.  

Z izvedbo obeh predvidenih pilotnih investicij Občina Ajdovščina stremi k izboljšanju biotsko zelo bogatih naravnih habitatov, predvsem močvirskega cekinčka (Lycaena dispar), strašničnega mravljiščarja (Phengaris teleius) in laške žabe (Rana latastei) ter s tem prispevati k izboljšanju ekosistemskih storitev in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

 Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014- 2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 grevislin