Poslovna cona 3 kmalu opremljena

datum: 15.05.2020
kategorija: Novice

Še pred koncem poletja se nam obeta zaključek komunalnega opremljanja tretje faze poslovne cone Pod železnico 3. Komunalna infrastruktura obsega ureditev ceste, vodovodnega, kanalizacijskega omrežja, oskrbo z električno energijo ter ureditev telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave.

Z ureditvijo območja namerava Občina Ajdovščina zagotoviti nove površine, namenjene razvoju obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. V urbanističnem smislu je obravnavano območje zasnovano tako, da je možno njegovo postopno urejanje. Tako sta bili doslej izvedeni že dve fazi, ki sta bili sofinancirani z evropskimi sredstvi. Občini Ajdovščina je uspelo tudi za tretjo fazo komunalnega urejanja poslovne cone Pod železnico pridobiti evropska sredstva, kar 90 % sredstev za upravičene stroške je občini uspelo pridobiti preko razpisa MGRT – operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

železnicaGradnja zaključnih del tretje faze poteka in bo končana predvidoma do sredine poletja – izvedena je že vsa meteorna in fekalna kanalizacija in vodovno omrežje. Zaključuje se tudi postavljanje plinovodnega omrežja, nato sledi še namestitev elektro in telekomunikacijskega omrežja. Zaključek opremljanja predvideva še postavitev robnikov, pločnikov in javne razsvetljave. Dostop do območja omogočata dve cesti, ki sta pripravljeni za asfaltacijo. Zgrajeno je bilo 425 metrov nove ceste – podaljšana je bila cesta skozi poslovno cono ter urejena dostopna pot. S tem se je zagotovilo dobro prometno dostopnost in pripravilo ustrezne pogoje za opremljenost s komunalno infrastrukturo, kar je privabilo veliko investitorjev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 logoMGRTloho