Postopki za vzpostavitev namakanja tečejo

datum: 27.05.2020
kategorija: Novice

Foto: Uroš Rojc

Projektna dokumentacija idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline je epidemiji navkljub v polnem teku.

Aktivnosti gradnje namakalnega sistema so se v Občini Ajdovščina začela že lani – z ozaveščanjem, seznanjanjem in informiranjem lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč na predvidenem namakalnem območju. Tako je prof. dr. Marina Pintar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v kratkih sestavkih poskušala osvetliti nekaj pomembnejših dejstev v povezavi z namakanjem.

namakanjeV lanskem letu je Občina Ajdovščina izvedla tudi javno naročilo za izvedbo Projektne dokumentacije za izdelavo idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline. Vir vode bo predstavljala akumulacija Vogrščka. Namakalni sistem je predviden na površinah skupne velikosti 1679 ha na območju občine Ajdovščina ter 745 ha na območju občine Vipava. Namakalna polja so razdeljena na 12 melioracijskih polj, od katerih jih 8 leži v občini Ajdovščina, 4 v občini Vipava, eno pa leži na območju obeh občin. Projektna dokumentacija bo zajemala ustrezne tehnične rešitve za zagotavljanje vode za potrebe namakanja od vodnega vira do namakalnih polj. Naloga je v polnem teku, okvirno so že določene trase poteka cevovoda in pričakuje se, da bo projektna dokumentacija idejne zasnove, vključno z hidravličnimi preračuni, zaključena do konca julija. Po končani izdelavi bo potekala javna predstavitev za kmetovalce.