Kako zdravi smo Ajdovke in Ajdovci

datum: 27.05.2020
kategorija: Novice

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsako leto opravi analizo zdravja po občinah. Gre za pregled ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva po občinah in statističnih regijah, v primerjavi s Slovenijo.

Letošnje poročilo o zdravju po slovenskih občinah je že peto po vrsti. V primerjavi z lani je na ravni Slovenije opaziti izboljšanje kazalnikov zdravja na več področjih – manj je kroničnih bolezni – astme, povišanega krvnega tlaka, nekaterih vrst raka. Zmanjšuje se umrljivost, manj je tudi samomorov. Zmanjšalo se je tudi število bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, ne pa tudi prometne nesreče z alkoholiziranimi povzročitelji. Negativno statistiko beležijo tudi sladkorna bolezen, srčne kapi, zlomi kolka … narašča trend bolniških odsotnosti (v primerjavi z letom 2016 se je povečala v kar 88 % občin, na nivoju celotne države pa se je zvišala z 13,7 na 16,4 dni na zaposlenega).  Vzpodbudno je, da se je povečalo zanimanje za preventivne in presejalne zdravstvene programe. Opaziti je tudi izboljšanje telesnega fitnesa osnovnošolskih otrok, hkrati pa je nekoliko naraslo število prekomerno prehranjenih. Letošnja analiza pa ima tudi nove vsebine, predstavlja namreč osnovne informacije o stanju in zdravstvenih tveganjih uporabe konoplje za zdravje.

Občanke in občani Ajdovščine smo kar zdravi. Smo dobro razvita občina, s primernim prirastom prebivalstva, statistično povprečno je tudi število starejših prebivalcev. Delovno aktivni smo v povprečju na bolniški dobrih 14 dni v letu, kar je manj od države (16,4 dni). Delovno aktivnih nas je 68,3 %, kar je več od regije (66,7 %) in države (64,6 %). Naši najmlajši občani so dobro telesno aktivni, statistično povprečnih 25 % je prekomerno hranjenih. Delež uporabnikov marihuane je v Ajdovščini manjši (18,5), kot v upravni enoti (26,8), regiji (23,2) in državi (20,7). Izstopamo pa po poškodbah v transportnem prometu in po prometnih nezgodah z alkoholiziranimi povzročitelji, teh imamo kar za 3 % več, kot je povprečje v Sloveniji. Med negativnimi kazalniki so tudi zlomi kolka pri starejših od 65 let. Naši občani se precej poslužujejo storitve pomoč na domu, imamo za slab procent in pol več uporabnikov od slovenskega povprečja. Več občanov, kot po drugih občinah, se odloča tudi za različne preventivne zdravstvene programe, kar gre pripisati predvsem zelo dobri ponudbi teh programov v občini. Glede na dejstvo, da je pred dobrim letom v Ajdovščini odlično zaživel tudi Center za krepitev zdravja, lahko v prihodnje pričakujemo še boljšo statistiko.

Poskrbite za svojo vitalnost in ostanite zdravi.