Z aplikacijo do podatkov o škodljivcih

datum: 03.06.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je v sklopu projekta Grevislin vodilni partner izvajanja okoljskih pilotnih dejavnosti na območjih Natura 2000. Za podporo kmetovalcem se je v sklopu projekta vzpostavilo spletno aplikacijo za samodejno spremljanje žuželk v vinogradih in nasadih breskev v Vipavski dolini. Namenjena ja zmanjševanju škode na pridelkih ter preprečevanju širjenja škodljivcev.

Namen vzpostavljene mreže je med drugim tudi optimizacija uporabe fitofarmacevtskih sredstev, da bi zmanjšali vpliv na biotsko raznovrstnost ter izboljšali stanje habitatov in zaščitenih vrst. S tem namenom je Občina Ajdovščina v sodelovanju s podjetjem Efos d. o. o. z Razdrtega vzpostavila sodobno omrežje na izbranih mikrolokacijah za zajem podatkov in spremljanje razširjenosti rastlinskih bolezni, koristnih in škodljivih žuželk. Na področju celotne Vipavske doline se je v vinogradih in nasadih breskev postavilo 25 pasti, s katerimi merijo prisotnosti škodljivih žuželk – križastega in pasastega sukača in breskovega zavijača. Pasti so sestavljene iz lepljive vabe, na katero se zalepijo škodljivci – žuželke, ki jih poslika več kamer. Nastale posnetke se preko spletne ali mobilne aplikacije pošlje uporabniku. Poseben algoritem samodejno prepozna škodljive žuželke in tako beleži njihovo pojavnost na območju. Na podlagi podatkov se tako kmetovalci lažje odločijo za čas škropljenja in nujnost le te-ga na podlagi številka žuželk, ki se tam pojavljajo. To je zelo pomembno zato, da lahko kmetje škropijo pravočasno – v fazi jajčec in ko so ličinke še majhne. S tem čim bolj zmanjšajo začetno populacijo škodljivcev in preprečijo nadaljnjo škodo, ki bi jo škodljivci povzročili na zrelem sadju.

Za vzpostavitev mreže za samodejno spremljanje žuželk je namenjenih dobrih 60 tisoč evrov sredstev, od tega je 15 % krila Občina Ajdovščina, ostalih 85 % je financiranih iz evropskih sredstev, iz programa Interreg Italija - Slovenija.

“Projekt GREVISLIN je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.”

 grevislin