Zbrali že 28 ton e-odpadkov

datum: 10.06.2020
kategorija: Novice

Od marca 2017 v občinah Ajdovščina in Vipava stoji 15 uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov – malih aparatov in baterij. Doslej se je v njih nabralo za 28 ton takšnih odpadkov.

e-zabojnik Posebne sivo-zelene zabojnike za odslužene manjše aparate in izrabljene baterije po Sloveniji postavlja družba Zeos, v sklopu projekta Life ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in komunalno-stanovanjskimi družbami. Doslej jih je po državi že 670, večinoma stojijo na ekoloških otokih. V sklopu te mreže smo v Sloveniji zbrali že dobrih 976 ton takšnih e-odpadkov. Pred tremi leti je bilo 15 takšnih zabojnikov postavljenih tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Pozicionirani so bili v sodelovanju z obema občinama in Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že 28 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Prebivalci Vipavske doline zabojnike za e-odpadke očitno dobro koristimo, tudi to je droben prispevek k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. V Vipavski dolini so e-zabojniki nameščeni v Črničah, Dobravljah, Lokavcu, Budanjah, v CERO Ajdovščina v Dolgi Poljani, sedem takšnih zabojnikov je v mestu Ajdovščina, še štirje pa so nameščeni v občini Vipava.