Nova prometna ureditev znotraj Kastre

datum: 01.07.2020
kategorija: Novice

Dela na Lavričevem trgu in v njegovi okolici se zaključujejo, s tem pa v veljavo stopa Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini (Uradni list RS, št. 67/2018), ki to območje opredeljuje kot območje za pešce. Gre za območje Kastre, vključno s celotno Prešernovo ulico.

Dostop z motornimi vozili bo omogočen stanovalcem in poslovnim subjektom znotraj območja ter izjemam, ki jih opredeljuje 7. člen Odloka (poštarji, gasilci, reševalci, policisti …), na način prepoznave registrskih označb. Potopni stebrički s kamero za prepoznavo registrske označbe bodo postavljeni na treh lokacijah – na začetku Prešernove ulice, na križišču Prešernove ulice in Lokarjevega drevoreda ter na vstopu v območje na Gregorčičevi ulici (pri 'stari občini'). Na javnih površinah znotraj območja za pešce bo prepovedano parkiranje, razen tam, kjer je to posebej označeno (parkirišča nasproti 'stare občine' na Gregorčičevi ulici, nasproti tržnice in na notranjem dvorišču pred Malorco, ukinjajo pa se parkirna mesta na vhodu na Trg 1. slovenske vlade). Podjetniki in obrtniki bodo dostavo lahko izvajali v dostavnem času, med 6. in 10. uro zjutraj.

Delno se spreminja tudi sam prometni režim. Del Prešernove ulice od Policije do križišča z Lokarjevim drevoredom postaja enosmeren, promet bo tekel v smeri proti Policiji. Na drugem kraku Prešernove ulice bo promet tekel kot doslej, torej z vstopom iz Goriške ceste v enosmerni del ulice, ki poteka do ajdovskega 'Peglezna', od tam naprej je promet dvosmeren. Gregorčičeva ulica ostaja dvosmerna.

Prebivalci območja z novim prometnim režimom lahko že zaprosijo za dovolilnico za dostop na območje za pešce. Upravičenci bodo z izdano dovolilnico lahko neomejeno dostopali v območje za pešce do svojih nepremičnin. Vozilo pa lahko na javni površini, ki ni parkirišče, ustavijo zgolj za toliko časa, kolikor potrebujejo za dostavo, nato morajo vozilo z javne površine umakniti.

Obrazec je bil že poslan na vse naslove znotraj območja, na voljo pa je tudi na spletni strani in na vložišču Občine Ajdovščina.