Spremembe v obračunu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020

datum: 06.07.2020
kategorija: Novice

Konec lanskega leta je Občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve izhodišč za odmero NUSZ, lastniki nepremičnin pa bodo obračune po novem izračunu prejeli julija 2020.

Glavni namen sprememb odloka je vzpodbuditi gradnjo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zato so določene nove točke za nezazidana stavbna zemljišča. Z večjo dodatno obdavčitvijo nepozidanih stavbnih zemljišč želi Občina Ajdovščina spodbuditi njihovo prodajo in/ali pozidavo, saj prav velika površina nepozidanih zemljišč onemogoča uvajanje novih območij, ki bi bila namenjena individualni stanovanjski pozidavi.

Glede na pretekla leta so se spremenila tudi območja naselij. Tako je delitev naselij po območjih glede na lego razdeljeno v štiri skupine: mesto (I. območje), obrobje mesta (II. območje), dolina in Vipavski griči (III. območje) ter območje Trnovske planote in Nanosa (IV. območje).

I. območje – mesto Ajdovščina,

II. območje – Grivče, Žapuže in Kožmani,

III. območje – stavbna zemljišča v naseljih: Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga poljana, Gabrje, Gojače, Kamnje, Lokavec,  Male Žablje, Malovše, Plače, Planina, Potoče, Ravne, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski križ, Vrtovče, Vrtovin  in Zavino;

IV. območje – stavbna zemljišča v naseljih: Bela, Gozd, Kovk, Križna gora, Malo polje, Otlica, Podkraj, Predmeja, Višnje, Vodice, Žagolič

V. območje – območje lokacij poslovnih prostorov izjemno ugodnih v zvezi s pridobivanjem dohodka.

Obrazložitve sprememb območij naselij:

1.      Z novim Odlokom je celotno mesto v I. območju (prej je bil le ožji center I. območje, ostali, velik del mesta, pa II. območje).

2.      Naselji Grivče in Kožmani sta bili prej v IV. območju. Žapuže ostajajo v drugem območju.

3.      V III. območju so po novem še naselja: Batuje, Brje, Dolenje, Dolga poljana, Gabrje, Gojače, Lokavec,  Male Žablje, Malovše, Plače, Planina, Potoče, Ravne, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski križ, Vrtovče, in Zavino.

4.      V IV. območju ostajajo le naselja na območju Gore.

5.      V. območje (območje lokacij poslovnih prostorov se spremeni, razširi do južne meje mesta).

Tabela NUSZ s podatki za leti 2019 in 2020