Urejanje kolesarske poti do Lokavca

datum: 15.07.2020
kategorija: Novice

Gradnja kolesarske steze do Lokavca je predvidena v letu 2021. Občina Ajdovščina ureja še zadnje odkupe zemljišč, izvedbo pa bo prevzela Direkcija RS za infrastrukturo.

Projekti za izvedbo kolesarske poti iz Ajdovščine do Lokavca so izdelani. Projektno dokumentacijo je občina v celoti oddala Direkciji RS za ceste, ki bo za izvedbo kolesarskih povezav pridobila lokavecsredstva EU za sofinanciranje investicije. Trenutno na odseku Ajdovščina – Lokavec poteka faza odkupa zemljišč, ki jo izvaja Občina Ajdovščina. Za zemljišča, ki jih bo kasneje odkupila Direkcija RS za infrastrukturo, občina ureja služnostne pogodbe. Predvidena je obnova več kot dva kilometrskega dela regionalne ceste proti Lokavcu, s kolesarsko potjo, vmes bo postavljen varovalni pas. Steza za kolesarje se bo navezovala na že obstoječo pri gozdarski hiši in se bo zaključila v Lokavcu pred trgovino Fama (na Grajšku). Potekala bo po levi strani v smeri Ajdovščina – Lokavec in bo v prvi fazi končana do odcepa za zaselek ''Kompari''.

ajd koloObčina Ajdovščina se je že pred leti projekta lotila v okviru Regionalnega omrežja kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije, s katerim se je pridobilo idejno zasnovo za ureditev dobrih 14 kilometrov kolesarskih stez v mestu in njegovi okolici. Gre za projekt, ki se bo izvedel v sklopu operacije dogovora za razvoj regij. Občina Ajdovščina bo tako na hrbtenico kolesarskih poti po mestu povezala krak proti Lokavcu, pozneje še proti Dolenjam, Vipavi, Colu in Novi Gorici. Urejanje ostalih odsekov bo potekalo postopno, v sklopu prenov ali drugih načrtovanih posegov na omenjenih delih.