Nova soseska v Dobravljah

datum: 13.10.2020
kategorija: Novice

V novi soseski v Dobravljah poteka komunalno opremljanje.

Že pred kratkim je Občina Ajdovščina objavila javni poziv interesentom za nakup zazidalnih parcel v Dobravljah. Na območju nad Osnovno šolo Dobravlje tako že od začetka septembra poteka urejanje komunalne infrastrukture za novo sosesko. Še pred novim letom bo izvedena tudi javna dražba za nakup parcel.

Podjetje Zides je pretekli mesec pričelo z deli na območju, ki bo namenjeno pozidavi devetih parcel v Dobravljah. Urejena bo kanalizacija, elektro napeljava ter telekomunikacijsko omrežje. Hkrati s komunalnim opremljanjem bo urejena tudi dostopna pot, ki vodi od Osnovne šole do območja nove soseske. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega leta. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 87.000 evrov z DDV, sredstva je zagotovil občinski proračun. Po končani parcelaciji bodo parcele predvidoma še v tem letu prodane z javno dražbo, na voljo bo 7 parcel, 2 sta v zasebni lasti.  Bo pa še v tem letu izvedena tudi javna dražba za nakup parcel v Lokavcu. Na enak način kot v Dobravljah se bo to območje v prihodnjem letu tudi komunalno opremilo.