20 let od sprožitve plazu Slano blato

datum: 16.11.2020
kategorija: Novice

Trenutna dela na plazu Slano blato. Foto: M. R. Planinc

Te dni mineva 20 let odkar se je sprožil plaz Slano blato nad Lokavcem. Gre za območje 16 hektarjev, na katerih so bili vse od leta 2010 izvedeni obsežni ukrepi z namenom umiritve premikov. Plaz sicer ne miruje, a je stanje z rednimi vzdrževalnimi deli obvladljivo.

Pred 20 leti je območje nad Lokavcem prizadel plaz, ki je po površini eden izmed večjih v slovenskem prostoru. Razlog za zdrs je bilo obilno deževje – takrat je v enemu mesecu padlo kar 600 litrov dežja na m2, kar predstavlja več kot 60 odstotkov običajne letne količine padavin. Vse od leta 2000 potekajo na zemljišču obsežna vzdrževalna dela z namenom ustalitve premikov. Kot izpostavlja Ervin Vivoda s Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč: »Z izvedenimi nujnimi deli so se premiki zemljine bistveno ustalili do te mere, da plazenje ne predstavlja več nevarnosti za hipno porušitev objektov pod plazom.« Na Ministrstvu za okolje in prostor so vseskozi izvajali obsežna dela, ki so v prvih desetih letih veliko pripomogla, da se je plaz ustalil. Odvozili so kar 300 tisoč kubičnih metrov materiala, postavili 11 vodnjakov, uredili površinske odvodnje, poravnali površine plazišča in izvedli druga potrebna dela. Takoj po letu 2010 so dela zaradi pomanjkanja državnih sredstev zastala. Izvajana so bile le minimalna vzdrževalna dela, kar je povzročilo dodatne premike. Za preprečitev nadaljnje škode je ministrstvo od leta 2017 dalje intenzivneje izvajalo obsežna vzdrževalna dela na objektih odvodnje. Vzpostavilo se je obnovitev dostopnih poti do območja izvajanja del, uredilo protierozijsko zaščito potoka Grajšček ter vzpostavilo biotehnično sanacijo za vzpostavitev vegetacijskega sloja, izvedena so bila tudi druga nujna dela, ki tudi letos potekajo s polno paro. Trenutno se na plazu ureja povirni del potoka Grajšček, s čimer bodo preprečili čezmerno zamakanje in erozijo, izpraznili in očistili bodo tudi vodnjake. Dela izvaja podjetje Hidrotehnik. Stroka je izdelala tudi načrt nadaljnjih ukrepov. V prihodnje je poleg postavitve dodatnih  vodnjakov in objektov predvidena tudi ozelenitev in trajna zasaditev območja. Testna polja so že preizkusili z nasutjem komposta iz organskega odpada s čistilne naprave – rezultati so vzpodbudni.

Država ob sistemskem pristopu zaenkrat uspešno uravnava vzdrževanje del na plazu.  Doslej je bilo za sanacijo porabljenih več kot 15 milijonov evrov – 11,5 milijona naj bi se jih še potrebovalo, saj so premiki še prisotni, a so manjši, letno od tri do šest metrov, odvisno od padavin. Neposredne nevarnosti za prebivalce tako ni. Po mnenju stroke pa je potrebno še naprej dosledno vzdrževanje, ki preprečuje, da bi material s plazu prišel v struge Lokavščka, Hublja in Vipave, kar bi lahko sprožilo številne nevšečnosti.