Rustjeva hiša v obnovo

datum: 18.11.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je obnovo Rustjeve hiše prijavila na poziv LAS za sofinanciranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Rezultati prijave na razpis bodo znani do konca tega leta. Prostor bo postal večnamenski, namenjen bo širitvi prostorov Pilonove galerije in pa vzpostavitvi doživljajskega programa s področja mlinarstva in pekarstva.

Pilonova galerija v Ajdovščini se že dlje časa spopada s pomanjkanjem prostorov, bodisi za predstavitev stalnih zbirk kot tudi za primerno spravilo različnega gradiva. Zato je Občina Ajdovščina že pred časom odkupila sosednjo Rustjevo hišo in načrt prenove prijavila na poziv LAS za pridobitev nepovratnih sredstev. V okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« pod okriljem LAS Vipavska dolina si občina prizadeva obuditi dve tradicionalni panogi, značilni za naš okoliš – mlinarstvo in pekarstvo. Razvojni potencial, ki revitalizira dejavnosti, povezane s peko kruha, se je prepoznalo v Rustjevi hiši v obliki  predstavitvenega centra mlinarstva in pekarstva na Vipavskem. V hiši je predvideno obnoviti prvo nadstropje in mansardo, kar bo namenjeno širitvi prostorov za izvajanje dejavnosti Pilonove galerije, v pritličju pa je načrtovana vzpostavitev doživljajskega programa s področja pekarstva in mlinarstva. »Pomembno mesto bo dobil tudi nov gostinski obrat, ki ga želimo osnovati na temelju tradicije pekarstva in mlinarstva, s katerim želimo povezati raznolike panoge z umetnostjo in drugimi kulturnimi dejavnostmi,« pojasnjuje Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve. Sama operacija bo trajala leto in pol, nekje do sredine leta 2022 naj bi bila končana, vključno z obnovo objekta, ki naj bi trajala 14 mesecev.

Prostor Rustjeve hiše bo večnamenski – nudil bo možnosti galerijskih ali muzejskih eksponatov, izvedbe delavnic in drugih oblik druženja. Lahko pa bo to zgolj stičišče posameznih zgodb iz preteklosti, s pogledom v prihodnje dni. Celotna investicija, vključno s prostori Pilonove galerije, je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Na razpis je prijavljena obnova spodnjih prostorov, za katere si občina obeta 350 tisoč evrov evropske pomoči.

LASLAS

 

»Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.«