V Velikih Žabljah se z Mojo pobudo ureja trg v zaselku Brith

datum: 20.11.2020
kategorija: Novice

Urejanje osrednjega trga v Brithu.

V zaselku Brith se nasproti cerkve Sv. Florjana s pomočjo projekta participativnega proračuna Občine Ajdovščina Moja pobuda ureja kotiček za druženje. Čeprav na prvi pogled drobna naložba je nadvse pomembna, gre namreč za urejanje degradiranega območja v spomeniško zaščitenem naselju, na osrednjem trgu v Brithu, torej na vrhu Velikih Žabelj, med cerkvijo in gradom.

Želja pobudnika ureditve je bila pridobitev skupnega javnega prostora, kjer se bodo lahko družili domačini, pa tudi obiskovalci, turisti, ki bodo tu lahko občudovali tako imenitno arhitekturno dediščino kraja kot čudovite razglede na Vipavsko dolino z bližnjega cerkvenega dvorišča. Območje urejanja je bilo v precej Na fotografiji prejšnje stanje in predlagatelj Moje pobude.klavrnem stanju, pozidano z neprimernim pomožnim objektom, ki je odstranjen, nato pa se je prostor uporabljal za parkiranje. Ker je strnjeno naselje v celoti kulturni spomenik, je bilo za urejanje potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kotiček je bil očiščen, fasada objekta v dolžini 11 metrov, do približno polovične višine, sanirana, osrednji del je tlakovan, na njem pa že nameščena urbana oprema – kamnita miza in klop. Hkrati je bil urejen in delno razširjen tudi del ceste, ki pelje mimo novo urejenega kotička – nov asfalt sega do robnika tlakovanega območja. Dela še niso zaključena  – kamnita klop bo dobila leseno naslanjalo, nameščena bosta še pitnik in informativna tabla, skladna s pravilnikom o označevanju kulturnih spomenikov, izdelana v sodelovanju z Zavodom za varstvom kulturne dediščine. Vzdolž objekta bo urejena tudi zelenica, zasajena s tradicionalnimi cvetočimi rastlinami, kot so hortenzije, vrtnice, rožmarin … 

Izvedba je kljub občutljivi lokaciji sredi strnjenega območja potekala brez zapletov, pohvaliti velja izjemno dobro in konstruktivno sodelovanje s pobudnikom, pa tudi z ostalimi prebivalci območja. Krajani Velikih Žabelj so že sedaj navdušeni nad novo podobo osrednjega trga v Brithu, ki je v primerjavi s prejšnjim stanjem območja naravnost bleščeča, po zaključku obnove pa bo to zagotovo eden lepših kotičkov v Velikih Žabljah.