Ureja se rokav reke Vipave v Dolenjah

datum: 22.02.2021
kategorija: Novice

Sredi februarja je bil sodelavcem projekta VIPava in zainteresirani javnosti predstavljen potek gradbenih del v rokavu Vipave v Dolenjah. Postopek gradbenih del je na mestu posega v Dolenjah predstavil Zavod za ribištvo, vodilni partner projekta VIPava. Poleg urejanja stranskega rokava reke Vipave v Dolenjah se bo urejena tudi pot vzdolž reke, od Vipave pa vse tja do Mirna.

Ker se med 1. marcem in 1. avgustom v obvodno vegetacijo ne sme posegati, se z deli precej mudi. Žage so tako že zarohnele – posekalo se bo del umetnega topolovega nasada, kjer se bo uredilo stranski rokav Vipave. Posegom v rokavu Dolenje namreč sledi še pet sanacij: sanacija vtočnega dela mlinščice ob Novakovem mlinu in štirih pregrad (dve od teh sicer že sodita v vipavsko občino). Obdobje med 1. oktobrom in 30. junijem zaznamuje varstvena doba za vodni živelj, kar pomeni, da se gradbena dela v vodi lahko izvajajo le v juliju, avgustu in septembru. Takrat bodo prišle na vrsto pregrade in mlinščica. V starem rokavu struge v Dolenjah, ki je trenutno popolnoma zasut in brez vode, pa se lahko dela nadaljujejo že neposredno po poseku.

K ureditvi tamkajšnje okolice pa bo prispevala še ena od projektnih aktivnosti. Gradbeni stroji se bodo namreč kmalu podali na celotno pot vzdolž reke med Vipavo in Mirnom ter jo tako naredili prijetnejšo in bolj prehodno.

rokav dolenje

Rokav bo imel skupno dolžino 175 m, pet odsekov in prodni zadrževalnik. Odsek 1 bo vtočni objekt, navezan na prodni zadrževalnik proda in mulja, katerega volumen bo 95 m3.  Na odseku 2 z majhnim vzdolžnim padcem in razširitvijo struge bodo vgrajena debla, namenjena skrivališčem za vodne organizme. Strmejši vzdolžni padec bo imel odsek 3, tu so predvidene tri enostranske razširitve struge (ena levo, dve desno) s kamnitimi ovirami in vtisnjenimi panji v brežino, kar bo omogočilo lokalno vijuganje vode pri nizkih pretokih. Odsek 4 bo položnejši, z zatokom, tu sta predvideni desnobrežinski razširitvi, vgradnja debel ter izvedba zatoka. Odsek 5 bo izlivni, za popestritev toka in talne strukture je predvidena vgradnja motilnih kamnov, brežine pa bodo utrjene s kamnito zložbo v kombinaciji s podtaknjenci. Brežine celotnega rokava bodo zatravljene in zasajene s podtaknjenci.

 VIPava