Šturski park bo celostno prenovljen

datum: 28.02.2021
kategorija: Novice

Pogled na Jochmannovo vilo in igrala v Šturskem parku.

Po mnogih nujnih vzdrževalnih delih – kar nekaj topol je padlo pod sunki burje – bo Šturski park vendarle doživel celostno prenovo. Park predstavlja zelo pomembno in največjo zeleno površino v mestu, na stičišču glavne mestne ceste in reke Hubelj, na robu starega mestnega jedra Kastre. Predstavlja tudi zeleno ločnico med stanovanjsko pozidavo in industrijskim območjem.

Drevesa v Šturskem parku danes ... Na območju parka je predvidenih več posegov, s katerimi se ga osvežuje in se vanj vnaša nove vsebine. V sklopu projekta participativnega proračuna Moja pobuda bodo v park umeščeni vodni elementi, igrala, prostori za počitek in druga urbana oprema, tudi letni paviljon ter platoji za skulpture ob pešpoti skozi park, ki bodo dopolnjevali ambient predvidene nove brvi. Na severnem robu parka se bo ob Goriški cesti, ob pločnikih, urejalo kolesarsko stezo, dopolnjen bo tudi drevored.

Občina Ajdovščina je zaradi pomembnosti in stanja parka, pa tudi zaradi predvidenih različnih posegov v ta občutljivi zeleni prostor sredi mesta, naročila izdelavo arboristične analize – pregleda stanja obstoječih dreves, s smernicami za nadaljnje ukrepanje. Izdelala jo je arboristka Tanja Grmovšek. Na območju parka je evidentiranih 168 dreves. Večina dreves ima veliko večjo zgodovinsko vlogo in vrednost kot sprva izgleda. Skoraj polovica dreves je bila sajenih pred prvo vojno, torej v času zasnove parka ob Jochmannovi (Rizzatovi) vili.  Iz analize izhaja tudi, da je kar 78 % ali 131 dreves starih – v drugi polovici odrasle dobe. Zato je bilo predlagano, da se s predstavniki Zavoda za varstvo narave prouči možnost za določitev varstvenega reživa določenih dreves. Več kot tretjina dreves so topoli, sledijo kostanji, javor in oreh.

Po mnenju arboristke je pokritost parka in s tem povezana pozitivna okoljska funkcija dobra, vendar pa se bo po priporočenih prednostnih odstranitvah dreves zmanjšala. V študiji posebej izpostavlja burjo, oziroma način kako se lotiti zamenjave dreves, Drevesa v Šturskem parku nekoč ... da se negativni vpliv vetra zmanjša na minimum. Priporoča na primer najprej odstranjevanje dreves, ki so bolj v zavetju, saj bi odstranitev izpostavljenih dreves omogočila burji dostop do bolj zavetnih, ki bi jih tako lahko poškodovala. Čeprav bi za dobro rešitev potrebovali podrobnejši načrt parka, s katerim bi določili morebitno celovito zamenjavo koncepta zasnove in tako tudi zamenjavo večine dreves, pa arboristka poudarja, da je potrebno čim prej začeti z načrtovanjem postopne obnove parkovne površine – tako opreme, kot dreves. Pomembno je namreč, da se najde rešitev za dolgotrajno ohranjanje historičnih dreves. Problematiko pomladnega cvetenja topolov, ki je precej nadležno za astmatike, pa je mogoče zmanjšati z odstranitvijo 'ženskih' dreves črnega topola, ki je dvodomna drevesna vrsta. Arboristična analiza dreves v Šturskem parku tako priporoča prednostno odstranitev 29 dreves, za 24 dreves bi bila potrebna dodatna strokovna obravnava, za 77 dreves so priporočeni podrobnejši vzdrževalni ukrepi (različne stopnje nujnosti, tehnike obrezovanja in drugo). Za vsako drevo pa so navedene smernice za preglede stanja in nadaljnje načrtovanje. Predstavniki Zavoda za gozdove so drevesa v Šturskem parku, ki so predlagana za prednostno odstranitev, že označili z barvo. Še zadnji odmevi zime, tik preden se narava začne zares prebujati, pa bodo tudi pravi čas za podiranje dreves.