Delovno v Dobravljah

datum: 02.03.2021
kategorija: Novice

Čistilna naprava Dobravlje

Tik pred zaključkom ene najobsežnejših investicij v zadnjih letih v Dobravljah – celovite prenove kanalizacijskega omrežja – se tu odpira še eno gradbišče. Za boljšo varnost pešcev bo ob glavni prometnici skozi kraj, od doma krajanov do križišča pri železniški postaji, zgrajen pločnik.

V Dobravljah bo zgrajen nov pločnik. Omenjeni odsek ceste je precej nevaren, tako za pešce, kot tudi za voznike. Cesta je na tem delu pogreznjena, z visokimi brežinami, ovinkasta in ozka. Za pešce praktično ni prostora, čeprav tu za večino dobravskih šolarjev poteka tudi šolska pot. Obenem pa je to najbolj prometna cesta v vasi – glavna vpadnica v središče Dobravelj, ki jo veliko voznikov uporablja tudi kot bližnjico do Velikih Žabelj in naprej na Vrtovče ter v Šmarje. Naložba v izgradnjo pločnika je kljub zahtevni izvedbi nujna in dobrodošla. Dokumentacija je v celoti pripravljena, sredstva pa rezervirana v občinskem proračunu – ocenjena vrednost naložbe je dobrih 317.000 evrov. Izvajala pa se bo sočasno, oziroma usklajeno z deli za prenovo komunalne infrastrukture. Trenutno teče postopek izbire izvajalca.

Tehnično bo naložba precej zahtevna. Na začetku območja urejanja je kamniti most čez potok Skrivšek, ki ga bo potrebno prenoviti. Delno bo porušen, delno prenovljen in razširjen - ob njem bo zgrajena nova brv za pešce. Za varnost bo nameščena tudi kovinska ograja. Niže ob cesti se bo treba spopasti z brežinami – zaradi stabilizacije bo namreč treba zgraditi oporne zidove v skupni dolžini 300 m, visoki bodo od 0,80 do 2,10 m. Prvi del cestišča – od križišča pri šoli do krajevne dvorane – že ima urejen pločnik, na katerega bo navezan tudi novozgrajeni. Ta se bo nato nadaljeval v dolžini dobrih 300 metrov do spomenika pri železniški postaji v središču Dobravelj, okoli 120 metrov pločnika pa bo urejenega tudi na drugi strani cestišča. Nov pločnik bo enake širine kot obstoječi, torej meter in pol, vozišče bo široko 5 metrov, skupaj s pol metra odmika, porazdeljenega na obe strani, bo skupna širina prometnih površin 7 metrov. Na novo bo urejena tudi primerna javna razsvetljava.

Štiri gradbišča

Z izvedbo se bo pričelo takoj, ko bo položen še zadnji glavni kanalizacijski vod, katerega trasa gre prav po glavni cesti. To bo že četrto aktivno gradbišče v Dobravljah. Izgradnja čistilne naprave gre h koncu – hišica na dobravskem polju že stoji, opravljajo se še finalna dela, v marcu pa je predviden poskusni zagon. Do sredine pomladi bo zaključena tudi obsežna naložba v novo kanalizacijsko omrežje in obnovo vodovodnega, kjer je bilo to potrebno. Glavni kanalizacijski vodi so večinoma položeni in povezani, manjka le še linija od doma krajanov do križišča sredi vasi, kjer bo nato zgrajen nov pločnik. V teh dneh se bodo delavci lotili zaključnih del – po Dobravljah je za okoli 14.600 m² površin, ki jih je treba nazaj asfaltirati. Nato bo asfaltno prevleko dobil še nov pločnik. Tretje aktivno gradbišče v Dobravljah pa je v novem naselju nad šolo, namenjenem gradnji individualnih hiš, tu se ureja komunalna oprema. Dela so približno na polovici. Hkrati z vsemi temi deli se po Dobravljah polaga tudi optika.

V Dobravljah je torej delovno. Kljub velikemu številu gradbišč in delavcev ter vsakovrstnih mogočnih strojev, ki občasno zmotijo običajen ritem življenja v Dobravljah, pa domačini z razumevanjem sprejemajo situacijo. Po zaključku vseh teh naložb bo namreč kraj ogromno pridobil.