Spodbude za zmanjševanje energetske revščine

datum: 20.07.2021
kategorija: Novice

Eko sklad je pripravil več ukrepov za zmanjševanje energetske revščine, ki znižujejo stroške električne energije in izboljšujejo kakovost bivanja. Preko programa ZERO 500 lahko gospodinjstva z nizkimi dohodki pridobijo finančno spodbudo za 100 % stroškov investicije za učinkovitejšo rabo energije.

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati primernega ogrevanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni ter tako najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine prebivalstva.

Eko sklad ima trenutno odprt že drugi Javni poziv programa ZERO500, za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb, ki se financira iz sredstev Kohezijskega sklada. Program se bo izvajal do leta 2023. Namenjen je izboljšanju življenjskih razmer gospodinjstvom z nižjimi prihodki, saj bodo po energetskih obnovah njihovi izdatki za energijo dejansko nižji, hkrati se bo zmanjšala poraba energentov in izboljšali življenjski pogoji (vlaga, plesen …).

Nepovratno finančno spodbudo je mogoče pridobiti za:

-        toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;

-        toplotno izolacijo fasade;

-        vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;

-        zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;

-        zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;

-        vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Glede na prvi poziv je v drugem nekaj bistvenih sprememb. Pomembna novost je razširjen nabor stavb, na katerih se lahko izvaja projekt, po novem namreč lahko kandidirajo tudi stavbe, zgrajene pred letom 2003 (prvi poziv je zahteval izgradnjo pred 31. 12. 1967). Pridobiti je mogoče 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 evrov z DDV za izvedbo enega ali kombiniranih ukrepov, oziroma največ 15.000 evrov z DDV izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine.

Pri iskanju najprimernejše rešitve ter pri izpolnjevanju vloge na javni poziv vam bodo brezplačno v pomoč svetovalci ENSVET, ki vas bodo vodili tudi skozi celoten postopek izvedbe investicije. Več informacij na spletišču svetovalnice ENSVET, kontakti in lokacija pisarne ENSVET v Ajdovščini.