Ajdovščina še naprej Mladim prijazna občina

datum: 07.10.2021
kategorija: Novice

V Predsedniški palači je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, častnega pokrovitelja certifikata Mladim prijazna občina, potekala slovesnost s podelitvijo nazivov Mladim prijazna občina. Inštitut za mladinsko politiko je že drugič zapored uspešno podaljšal certifikat Občini Ajdovščina, ki si načrtno prizadeva za izboljšanje stanja mladih na raznolikih področjih delovanja.

Ajdovščini je že drugič od leta 2013 uspelo ohraniti certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje  Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta mladim prijaznaPahorja. Letos, ob jubilejni 10-letnici programa, je podelitev certifikata Mladim prijazna občina potekala v Predsedniški palači. Certifikat se podeljuje tistim lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi razpisa prepozna kot mladim prijazne, ker so v zadnjih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Med 23 prejemnicami certifikata je tudi Občina Ajdovščina, ki že več let načrtno ureja mladinsko področje z ukrepi, ki mladim omogočajo čim hitrejše osamosvajanje. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih. Občina Ajdovščina na področju mladih z mladim prijaznanekaterimi ukrepi prednjači celo v državnem merilu. Veliko pozornosti namenja aktivni participaciji mladih ter spodbuja mlade k vključevanju v lokalno skupnost. S subvencioniranjem komunalnega prispevka, stanovanjskih kreditov in spodbudami za zaposlovanje mladih ustvarja vzpodbudne pogoje za bivanje. Veliko teženj namenja tudi povezovanju izobraževalnih ustanov z lokalnim gospodarstvom. Podeljujejo se tudi občinske štipendije, mladi pa imajo možnost opravljanja počitniškega dela v občinskih javnih zavodih. Mladi veliko koristnih informacij najdejo tudi v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih, ki že desetletje skrbi za ustvarjalno okolje na področju mladinske dejavnosti. Mladim nudi številne priložnosti, jim izkazuje podporo in spodbuja pri uresničevanju njihovih idej.

S podaljšanjem certifikata Mladim prijazna občina se je Občina Ajdovščina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zavezala, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Ob ponovnem certifikatu Mladim prijazna občina je naša občina prejela še drevo – lipo. Simbol, s katerim bo mladim omogočena rast in razvoj v uspešno in mladim naklonjeno prihodnost. Priznanja za uspešno delo na področju mladih se je razveselil tudi župan Tadej Beočanin in izpostavil: »Mladi so mladim prijazna najpomembnejši razvojni potencial družbe, zato mora  v vsaki lokalni skupnosti obstajati interes, da se mladim omogoča vzpodbudne pogoje za čim prejšnje osamosvajanje. Naša lokalna skupnost temelji na aktivni participaciji in nudi številne možnosti soodločanja in s tem oblikovanja skupnosti, v kateri živimo. Na ta način se razvija in oblikuje tudi mladinska politika v skupnosti, ki mlade navaja na aktivne, odgovorne in samostojne osebe, da bodo v prihodnosti sposobni uresničevati vse svoje talente