Dimnikar prinaša varnost

datum: 11.10.2021
kategorija: Novice

Vreme se je prevesilo v jesen, kurilna sezona že trka na vrata. Poskrbite, da bodo vaše peči in dimniki pred začetkom kurjenja pregledani in očiščeni ter da boste izbrali primerne energente za vaše kurilne naprave. Pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimnovodne in prezračevalne naprave bodo delovale varno in učinkovito.

Kar četrtina slovenskih gospodinjstev kot glavni vir za ogrevanje uporablja drva, sledijo kurilno olje, daljinska toplota, zemeljski plin, energija okolja in električna energija. Kurilne naprave mora ob zagonu in pred pričetkom vsake kurilne sezone pregledati dimnikar. Dimnikarske storitve so nujno potrebne za preprečevanje dimniških požarov in zastrupitev zaradi izhajanja dimnih plinov. Namen prvega pregleda je preveriti neoporečnost in pravilno nameščenost/vgrajenost naprave. Na rednem letnem pregledu pa se ugotavlja morebitne nepravilnosti na obstoječih napravah, morebitne poškodbe, ustreznost dovoda zraka in podobno. Po vsakem opravljenem pregledu dimnikar izda zapisnik o pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprav. Od leta 2017 naprej pa je v vseh prostorih, ki se ogrevajo na fosilna goriva, obvezna namestitev detektorja za odkrivanje ogljikovega monoksida.

Dimnikarja je pametno poklicati tudi sredi sezone – če zaznate kakršnekoli nepravilnosti pri delovanju kurilnih, dimnovodnih in prezračevalnih naprav. Vaša kurilna naprava pravilno deluje, če iz dimnika prihaja svetel, neviden dim, prav tako mora biti svetle barve pepel.

Kliknite za še več informacij in koristnih povezav o pregledovanju kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov.