Vzhodno obzidje Kastre v obnovi

datum: 13.10.2021
kategorija: Novice

Po obnovi ajdovskega mestnega središča lepšo podobo dobiva tudi vzhodno obzidje Kastre v grajskem vrtu. Vzdrževalna dela na stolpu 8 in arkadah, ki povezujejo stolpa 8 in 9, so bila opravljena v letu 2020. Za dokončanje projekta so potrebna še vzdrževalna dela na fasadi južno od stolpa 9 ter zaščita podesta nad arkadami.

Kastra v prenovi Vzhodno obzidje Kastre je najlepša ajdovska veduta, vendar pa je zaradi starosti, preteklih poškodb in dolgoletnega nevzdrževanja močno ogrožena. Pred pospešenim propadanjem jo rešuje temeljita obnova, ki bo ta del pomembnega kulturnega spomenika zaščitila pred vremenskimi in drugimi vplivi, območje bo po obnovi varno za ljudi, predvsem pa še bolj privlačno za obiskovalce. Hkrati bo dopolnjen celovit izgled urejenega mestnega središča. Prenova poteka na način, da se v celoti ohranja avtentičnost originalne zasnove objekta ter pod budnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Arkade so že prenovljene, trenutno poteka sanacija podesta nad njimi. Ob odstranjevanju obstoječe hidroizolacije se je pokazal zanimiv detajl – ploščad je bila namreč v originalu obrobljena s kamnitimi obrobami, zato je takoj prevladala odločitev, da se jih na ta način obnovi, torej na rob podesta namesti nove kamnite obrobe. Tlak podesta bo urejen na podoben način kot v Kastri – v večjem delu z brušenim betonom, ob robu fasade bo vzorec pranega betona, obod stolpa 9 pa bo tlakovan s kamnom. Seveda bo celotna ploščad nad arkadami temeljito hidro-zaščitena. V tej fazi obnove se bo uredilo še del fasade, ki je v lasti Občine Ajdovščina.  

Vrednost obnove je na račun dodatnih del zaradi sprotnih arheoloških odkritij nekoliko večja od predvidene in znaša 97.000 evrov, Občini je za ta namen uspelo na javnem razpisu Ministrstva za kulturo uspelo pridobiti 24.418,04 evra nepovratnih sredstev. Hkrati pa se načrtuje tudi že prenova notranjosti stolpa št. 8 – največji pridobitvi bosta novo stopnišče in pohodna razgledna ploščad.