Še zadnji kos mestne kolesarske povezave v gradnji

datum: 12.05.2022
kategorija: Novice

Izgradnja kolesarske povezave skozi mesto Ajdovščina se na tretjem odseku zaključuje, na četrtem pa začenja. Dela bodo potekala v smeri proti mestu, v času trajanja se bodo polzapore ceste pomikale proti mestu na način, da bo promet kar najmanj moten.

Goriška ulica ob parku Cesta od Hubeljskega mosta do križišča za Col je ponovno odprta za promet – dela sicer še niso v celoti zaključena, med drugim je potrebno cesto označiti s talnimi prometnimi oznakami, vendar pa promet lahko teče varno in brez večjih motenj. Urejenih je tudi nekaj deset metrov pločnika in kolesarske steze naprej od avtobusne postaje, s tem je v celoti zaključen drugi odsek projekta.

Je pa gradbišče že vzpostavljeno na drugem koncu mesta, pri krožišču ob trgovskem centru. Gradi se še zadnji kos kolesarske povezave, ki bo tako potekala skozi celotno mesto, po obeh straneh ceste – od krožišča pri trgovskem centru, do krožišča pri Avtobusna pri Pipistrelu Logističnem centru Ajdovščina. Za čas trajanja gradnje se je preselilo avtobusno postajo iz Ribnika bliže mestu, nasproti Pipistrelove Vertikale. Tudi ta del bo celovito prenovljen, obnovljena bo komunalna infrastruktura pod cesto, ob obeh straneh cestišča bosta urejena kolesarska steza in pločnik, cestišče pa bo na koncu na novo prevlečeno z asfaltno prevleko. V času gradnje, ki bo tekla v smeri proti mestu, se bo vzpostavljalo polovične zapore, na način, da bodo kar čim manj moteče. V primerjavi z dosedanjimi zaporami prometa v mestu bodo predvidene zapore na četrtem odseku izgradnje kolesarke skozi mesto bistveno manj obremenjujoče za promet. Vozniki ste že Krožišče pri BIS-udoslej pokazali veliko mero razumevanja in strpnosti, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo in prosim še za malo potrpljenja do dokončanja projekta.

Vrednost celovitega projekta znaša blizu 1,3 milijona evrov, Občini Ajdovščina je več kot polovico nepovratnih sredstev uspelo pridobiti iz Eko Sklada.