Uporaba e-storitev na lokalni ravni

datum: 30.01.2023
kategorija: Novice

Študentka Fakultete za upravo za izdelavo diplomskega dela potrebuje mnenje uporabnikov o izkušnji glede delovanja e-storitev v lokalnem okolju. K sodelovanju je povabila tri občine: postojnsko, pivško in našo – ajdovsko. Vabljeni, da podate svoje mnenje v anketi, ki jo je za ta namen pripravila.

Elektronske rešitve nam lahko na več načinov olajšajo izpolnjevanje takšnih ali drugačnih 'papirnatih opravkov', če smo le vešči njihove uporabe. Kako so le-te zastavljene in dostopne, pa preverja študentka visokošolskega programa Javna uprava na Fakulteti za upravo, ki je za pomoč pri izdelavi diplomskega dela za pridobitev podatkov prosila občine Ajdovščina, Pivko in Postojno. V diplomskem delu želi ugotoviti, ali so e-storitve na lokalni ravni dovolj promovirane oz. ali so občani z njimi seznanjeni. Zanima jo tudi, v kolikšni meri se občani odločajo za uporabo e-storitev, ki so jim na voljo v posamezni občini in ali so razlike med spoloma in generacijami starejši/mlajši. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni le za potrebe diplomskega dela ter obravnavani na splošno! Za izpolnjevanje ankete boste potrebovali približno 5 minut. 

Dostop do ankete na tej povezavi