V tem letu športu namenjenih 3,5 milijona evrov

datum: 31.01.2023
kategorija: Novice

SK POK

Občinski proračun za krepitev športnih vrlin letos namenja, 3,5 milijona evrov, zagotovljenih za športne programe, razmah športne infrastrukture, delovanje zavoda, zveze in izvedbo prireditev, ki promovirajo šport. Največ sredstev se namenja izgradnji gimnastične dvorane, veliko novosti bo tudi po vaseh – načrtovani so štirje novi športni parki in druge športne površine.

športObčinski svetniki so na svoji tretji redni seji potrdili Letni program športa, ki določa programe in področja športa ter obseg javnih sredstev, ki se jih zagotavlja v proračunu občine. Objavljen je tudi že Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2023. Predvidena višina sredstev, namenjenih sofinanciranju programov športa, znaša 250.000 evrov, rok za prijavo je do 20. februarja. Namenjen je društvom, ustanovam, zvezam in posameznikom, za različne programe in področja športa za vse generacije in kategorije – od prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, počitniških programov, kakovostnega in vrhunskega športa, do športa športinvalidov, starejših in športne rekreacije. Z letnim programom športa, sprejetim na zadnji seji, pa se opredeljuje tudi vsebine, ki jih neposredno financira občinski proračun. Skoraj 20.000 evrov je namenjenih programom, ki jih izvaja Zavod za šport Ajdovščina (plavalni tečaji, počitniški programi …). 2,6 milijona je zagotovljenih za športne objekte in športne parke v Palah, Selu, Malih Žabljah, Dolgi Poljani, Grbavici, Vrtovčah, Tihi dolini, Podkraju, Skriljah … Pod to spadajo tudi športna igrišča v Budanjah, Stomažu in Colu ter urejanje kolesarskih enoslednic. Delovanju Zavoda za šport se namenja dobrih 500 tisočakov, športnim prireditvam in promociji športa pa 93.250 evrov. Največja investicija je gradnja gimnastične dvorane, za katero občinski proračun v letošnjem letu zagotavlja 1,3 milijona evrov, skupno pa je športu v letošnjem proračunu namenjenih 3,5 milijona evrov.