Dobršen milijon proračunskih evrov za kulturo

datum: 07.02.2023
kategorija: Novice

Objavljen je občinski javni razpis za kulturne dejavnosti, ki bo za različne aktivnosti in namene na področju kulture razdelil dobrih 190.000 evrov. Poleg razpisnih sredstev pa občinski proračun v letošnjem letu kulturi namenja še dobršen milijon evrov.

Letošnji proračun za kulturo namenja 1.216.460 evrov ali 2,7 % vseh proračunskih sredstev. Dobrih 190.000 evrov bo razdeljenih preko vsakoletnega javnega razpisa, ki je že objavljen. Največji delež razpisnih sredstev, dobrih sto tisočakov, se namenja za dejavnosti kulturnih društev in skupin ter za njihove projekte. 45.600 evrov je namenjenih prireditvenim dejavnostim, to je organizaciji abonmajskih in drugih ciklusov predstav. Preostala razpisna sredstva pa se bodo razdelila za obnovo kulturne dediščine, dejavnostim kulturnih izvajalcev, ki imajo status samostojnega kulturnega delavca in podjetij, ki so registrirana za opravljanje kulturnih dejavnosti ter za delovanje in program Zveze kulturnih društev. Skrajni rok za oddajo prijave na razpis je 22. februar.

Neposredno se financira delovanje javnih ustanov, ki delujejo na področju kulture. To sta oba občinska javna zavoda: Pilonova galerija Ajdovščina, ki ohranja status pooblaščenega muzeja v okviru državne javne službe tudi na račun občinskega financiranja zaposlitve dodatnega strokovnega delavca, in Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Občina pa zagotavlja sredstva tudi drugim ustanovam, ki delujejo v naši občini: Goriškemu muzeju za kritje stroškov Muzejske zbirke Ajdovščina, Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, Lokarjevi galeriji ter galeriji Vipavski Križ pa za sofinanciranje materialnih stroškov in upravljanje objekta. Za te namene se bo skupaj porabilo dobrih 580.000 evrov.  

Delež kulturnih evrov pa se namenja tudi investicijam in vzdrževanju kulturnih objektov. V letošnjem letu je tako v planu začetek investicije v revitalizacijo in modernizacijo Pilonove galerije kot 5-zvezdično zakladnico umetnosti, dokončanje rekonstrukcije in adaptacije Rustjeve hiše v Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, načrtovano je investicijsko vzdrževanje Dvorane prve slovenske vlade ter načrtovanje izdelave investicijske dokumentacije za letalski muzej in center znanosti.