Plodno sodelovanje pri načrtovanju prostora

datum: 22.05.2023
kategorija: Novice

Proces priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN 1) poteka po začrtanem planu ob aktivnem sodelovanju vseh deležnikov naše skupnosti. V dobrem mesecu dni so se odvila štiri posvetovanja z javnostjo: v Ajdovščini, na Cesti, v Brjah in na Colu. Zadnje bo potekalo še v Vrtovinu, in sicer v danes, 22. maja ob 17. uri v večnamenski dvorani KS Vrtovin, ob podružnični šoli.

OPNPrvih pet posvetovanj z javnostjo poteka v fazi priprave strokovnih podlag – Urbanistične zasnove, Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitve, ki so nujni sestavni deli SD OPN 1. Okoli  130 občank in občanov je na dosedanjih srečanjih prispevalo svoja mnenja o tem, kaj v prostoru oz. v svojih naseljih prepoznavajo kot kakovosti, kaj pogrešajo, predvsem pa, kaj predlagajo za nadaljnje urejanje prostora. Poudarek razprav je bil na ureditvah in ukrepih, ki služijo javnemu interesu.

 

Poročila z vseh dogodkov – skupaj s podanimi mnenji in predlogi udeležencev - bodo v nekaj dneh objavljena na občinski spletni strani. V naslednji številki Latnika pa boste lahko prebrali podrobnejši članek o glavnih vsebinskih poudarkih na teh srečanjih, pa tudi o tem, kakšen vpliv bo imelo sodelovanje javnosti na nadaljnje korake priprave prostorskih aktov.

Z vključujočim načinom priprave prostorskih aktov se Občina Ajdovščina uvršča med (zaenkrat še redke)  slovenske občine, v katerih se vedno bolj prepoznava velik pomen sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju. Občinsko vodstvo zainteresiranim občankam in občanom ter ključnim deležnikom odpira občutno več priložnosti za sodelovanje, kot zahteva veljavna slovenska zakonodaja. Vključujejo se namreč lahko že v zgodnji fazi priprave strokovnih podlag, kar je (zaenkrat) še redkost. Občanke in občani, na drugi strani, pa se s svojo udeležbo in plodnim sodelovanjem dobro odzivajo. S  tem omogočajo, da bodo prostorski akti še bolj kakovostni in bolj koristni tako za sedanjo kot za prihodnje generacije. Več o SD OPN 1 in o nadaljnjih možnostih vključevanja javnosti si lahko ogledate v razdelku Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta