Napovedana 15. redna seja ajdovskega občinskega sveta

datum: 17.06.2024
kategorija: Novice

Občinski svet Občine Ajdovščina

Župan Tadej Beočanin sklicuje 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Napovedanih je 12 točk dnevnega reda, seja bo potekala v četrtek, 27. junija. V neposrednem prenosu jo bo mogoče spremljati prek spletne strani Občine Ajdovščina.

Med drugim bo v prvem branju obravnavan pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina, s katerim se določajo nameni, pogoji, merila in postopki za dodeljevanje sredstev. Na dnevnem redu je tudi Strategija razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina 2024-2030.  Svetniki se bodo seznanili z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev št. 2 OPPN Ribnik SB II ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Vpis v vrtec je zaključen, otroci so v oddelke razporejeni v skladu z normativi in zelo racionalno, na podlagi podatkov pa je tako mogoče organizirati delo za prihodnjo sezono.  Nadzorni odbor bo predstavil poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Razvojne agencije Rod, na dnevnem redu pa so še nekatere druge vsebine.

Povezava na napoved seje