Občina Ajdovščina z novim projektom – Ero-STOP

datum: 18.06.2024
kategorija: Novice

V prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici je na torkovo dopoldne potekal uvodni sestanek čezmejnega projekta Ero-STOP, ki se izvaja v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, Občina Ajdovščina v njem sodeluje kot projektni partner in se zavzema za sistemsko soočanje s klimatskimi spremembami.

tCilji čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta Ero-STOP je ustanovitev ekspertne skupine in priprava čezmejnega akcijskega načrta za izvajanje preventivnih in sanacijskih ukrepov na neurbanih območjih, ki jim erozije grozijo ali so jih že prizadele. Projekt je namenjen iskanju učinkovitih čezmejnih rešitev za problem erozije na neurbanih območjih, ki doslej ni bil izrazit, zaradi podnebnih sprememb pa postaja resen problem. S tovrstnimi koraki se bo zmanjšalo tveganje za lokalne prebivalce in krepila odpornost na učinke podnebnih sprememb. Inovativnost projekta se izkazuje z ustanovitvijo čezmejne ekspertne skupine na področju erozije, ki je prva tovrstna pobuda na programskem območju. Inovativne bodo tudi rešitve za preprečevanje in sanacijo erodiranih območij, ki bodo razvite v okviru partnerstva. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je vodilni partner projekta, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in katerega skupna vrednost znaša 983.410,00 € ter se bo izvajal dve leti.

Občina Ajdovščina je ena izmed projektnih partnerjev, med drugim je tudi ena izmed pobudnic tega projekta, kot je na današnjem srečanju izpostavil Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve: "Pri prijavi smo izhajali iz konkretnih problemov, saj je interes občine Ajdovščina ta, da preveri potenciale za razvoj kmetijstva, da se vnaprej pripravi, kako ravnati s težavi, ki jih prinašajo klimatske spremembe. Skozi projekt si nadejamo pridobiti korak naprej, tudi v relaciji s kmetijskimi zemljišči in upravnimi postopki."  

Projektno partnerstvo poleg Občine Ajdovščina sestavljajo še: Občina Devin Nabrežina, VeGAL – Razvojna agencija Vzhodne Benečije, Univerza v Ljubljani, IUAV Univerza v Benetkah) in 2 pridružena partnerja (Regionalna razvojna agencija ROD Ajdovščina, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS).

t