Sprejeti sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.03.2021
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

19. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je virtualno potekala 11. marca.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 18. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina Odlok o KP – II. obravnava;

4. Odlok o nekategoriziranih cestah v občini Ajdovščina

Sklep o določitvi nekategoriziranih cest 

5. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020 – 2024 – novelacija 1: 

Priloga 1 - ocena vrednosti vzdrževanja - lokalne ceste 

Priloga 2 - ocena vrednosti vzdrževanja javnih poti 

Priloga 3 - pregled odvodnjavanja - lokalne ceste 

Priloga 4 - pregled potreb po postavitvi ograj na lokalnih cestah 

Priloga 5 - pregled potreb sanacij in gradnje zidov na lokalnih cestah 

6. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- GRC Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

- Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- Ljudska univerza Ajdovščina,

- Zavod za šport Ajdovščina,

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina,

- Pilonova galerija Ajdovščina,

- Lekarna Ajdovščina,

- Zdravstveni dom Ajdovščina,

- Otroški vrtec Ajdovščina,

- Osnovna šola Otlica,

- Osnovna šola Col,

- Osnovna šola Dobravlje,

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina,

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina.

7.  Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Loretovše 1;