Sprejeti sklepi 39. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 24.06.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Občinski svet Občine Ajdovščina je na 39. redni seji sprejel sledeče sklepe:

Potrditev zapisnika 37.  in 38. redne, 4. korespondenčne seje ter poročila o izvajanju sklepov 37., 38. redne in 4. korespondenčne seje;

 

1.      Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

2.      Sklep o umiku predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina z dne 19.12.2013 iz nadaljnje obravnave;  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 1. obravnava;

3.      Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 2. obravnava;

4.      Premoženjsko pravne zadeve;

5.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o. za leto 2013;

6.      Informacije in pobude.