Sprejeti sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.02.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

13. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 28. januarja 2016, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje in zapisnika 12. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje in Poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje;

2. Odlok o spremembah in dopolnitve Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina - 2. obravnava;

3. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje - 1. obravnava oz. skrajšani postopek,

4. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina – 1. obravnava oz. skrajšani postopek,

      - Programska zasnova javnega glasila;

5. Okvirni plan dela občinskega sveta za leto 2016;

6. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015;

7. Sklep o višini dodatne najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2015,

8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Otroški vrtec Col;

9. Investicijski program (IP): Dozidava osnovne šole Šturje;

10. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP): Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017;

11. Kodeks o javni rabi slovenščine;

12. Sklep o podaljšanju koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu;

13. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči družini na domu (Pristan, DSO);

14. Imenovanja;

- predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet GRC Ajdovščina,

- predstavnika lokalne skupnosti v svet Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina,

- kandidatov v svet Območne izpostave JSKD Ajdovščina;

15. Dispozicija pozidave Slejkoti;

16. Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina;

17. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

18. Sprememba Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 - 2020 - skrajšani postopek

19. Informacije in pobude.