Sprejeti sklepi 31. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.06.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

31. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 31. maja 2018, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 30. redne seje;

2.    Potrditev mandata člana Občinskega sveta Občine Ajdovščina za preostanek mandatne dobe;

3.    Informacije in pobude;

4.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.    Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

6.    Odlok o prometni ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini – 1. obravnava;

7.    Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2017;

8.    Seznanitev s poročilom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

9.    Seznanitev s poročilom Doma starejših občanov Ajdovščina;

10.  Seznanitev s poročilom Centra za socialno delo Ajdovščina:

11.  Sklep o potrditvi cenika za prodajo na tržnicah in sejmiščih;

12.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.