Življenjepis in politična usmeritev

Rojen sem bil 8. 9. 1945 v Ajdovščini, v revni delavski družini. Junija 1964 sem maturiral na gimnaziji v Novi Gorici. Maja 1970 sem diplomiral na Univerzi v Ljubljani – diplomirani inženir kemijske tehnologije. Do 1992 sem bil zaposlen kot raziskovalec, tehnolog. Od 1992 do 1996 sem bil poslanec v DZ RS. Od 1999 do 2000 sem bil direktor Kmetijske zadruge Vipava in vodil Vipavski kmečki punt 2000. Za župana Občine Ajdovščina sem bil izvoljen maja 2000 na nadomestnih volitvah in 2002, 2006 ter 2010 na rednih volitvah.

Moja mladostna vzgoja je bila krščanska, narodnjaška, socialistična. Od 1966 do 1970 sem bil kot študent aktiven v krščanskem Skupnostnem gibanju mladih laikov in zato 1966 izgubil štipendijo ter bil 1967 priprt in pogojno obsojen.  Od 1968 do 1970 sem bil aktiven v študentskem gibanju, nato pa do 1973 sodeloval pri poskusu organiziranja narodnjaškega gibanja. Posledica je bila tri mesece zapora 1973. Zato imam status političnega zapornika v bivšem režimu. Zaradi političnih stališč in delovanja sem imel še večkrat težave in 1978 izgubil službo.

1974 do 1985 sem bil izredno aktiven v ajdovskem planinskem društvu.

1990 sem se prvič vključil v politično stranko – to je bila SDZ (Slovenska demokratska zveza). 1992 sem se vključil v SNS in bil izvoljen za poslanca v DZ ter sem se kmalu za tem uprl politiki Zmaga Jelinčiča. 1998 sem napisal knjigo Razkrinkajmo prevare! – Analiza in obsodba vnovične uvedbe izkoriščevalskega kapitalizma v Sloveniji. 1996 sem ustanovil stranko NSD (Narodna stranka dela) in sem njen predsednik. NSD je majhna izvenparlamentarna stranka in je neposredno ali posredno neuspešno nastopila na skoraj vseh volitvah na državni ravni.

V slovenski politiki se po svojih močeh in možnostih zavzemam za politiko za obstoj slovenskega naroda v Republiki Sloveniji na osnovi naslednjih kriterijev: število in delež Slovencev ter delež lastnine Slovencev nad nepremičninami, kapitalom in znanjem na ozemlju Republike Slovenije. Nasprotujem širjenju vpliva skupin svetovnega kapitala, globalizaciji in se zavzemam za omejevanje kapitalizma oziroma za njegovo urejanje s socialističnimi ukrepi.

Na občinskem nivoju uspešno tvorim koalicije že četrti mandat in skupaj gradimo politiko, ki jo opisujem kot socializem, podjetništvo in narodnjaštvo. Trudim se uresničevati politiko:

- zgledovanja po vrednotah NOB,

- sodelovanja, medsebojne pomoči in bolj prijaznih medčloveških odnosov v skupnostih,

- gospodarnosti občinskih investicij,

- graditve telesne in duhovne moči na osnovi množične telesne kulture,

- iskanja izhodov iz gospodarske krize z visoko tehnologijo na področju razvojnih programov in proizvodnje.

Vse te ideje na občinskem nivoju so primerne za uresničevanje tudi na državnem nivoju.

Kot predlog za državno politiko bi dodal še program Skupine 4. blok, ki sem ga pred Skupščino RS, sedanjim Državnim zborom, na demonstracijah maja 1970 prebral tisočim študentom in je zajet z geslom: »Dvig moči slovenskega naroda«. To bi morala biti politika Samostojne Slovenije, ne pa v povezavi s tujimi interesi postopno in prikrito izvajano sesuvanje slovenskega gospodarstva ter s tem moči in dejanske neodvisnosti slovenskega naroda.