Vrtec Police in soseska Lipa javno razgrnjena

datum: 29.06.2020
kategorija: Novice

Od danes naprej sta javno razgrnjena še dva osnutka občinskih podrobnih prostorskih načrtov, in sicer območje za gradnjo novega vrtca na Policah in območje predvideno za stanovanja v mestu Ajdovščina – soseska Lipa. Še do konca tedna pa je mogoče podati predloge na javno razgrnjen osnutek OPPN za zaselek Strane na Planini.

V sredo, 24. junija, je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala javna razprava o osnutku OPPN za zaselek Strane na Planini. Udeležilo se ga je okoli 40 občank in občanov. Pripomb, vprašanj, pa tudi predlogov je bilo precej, največkrat so bili omenjeni slaba in ozka cesta do zaselka, nezadostna zmogljivost obstoječe komunalne infrastrukture, tudi elektrike ter slaba internetna povezava. Javna razgrnitev predloga načrta za zaselek Strane traja še do 3. julija – na spletni strani, v prostorih Občine Ajdovščina, Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Ustje – dotlej je še mogoče podati svoje mnenje ali zastaviti vprašanje.

Od danes naprej pa sta na spletni strani in v prostorih Občine Ajdovščina javno razgrnjena še dva osnutka občinskih podrobnih prostorih načrtov – za območje na Policah, predvideno za gradnjo novega vrtca ter za območje nekdanje tovarne Lipa, kjer bo nova stanovanjska soseska. V kratkem bosta potekali tudi javni obravnavi, zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa bosta obe potekali v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini: že jutri (torek, 30. junij) ob 16.30 za sosesko Lipa, v sredo, 8. julija ob 16.30 pa še za vrtec Police