Prve letošnje objave občinskih javnih razpisov

datum: 12.01.2022
kategorija: Novice

Prva dva občinska javna razpisa sta že objavljena – Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2022 ter Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2022. V pripravi pa so že razpisi za kulturne dejavnosti, šport, mlade in drugi, objave se bodo zvrstile v prihodnjih tednih.

Ajdovski občinski svetniki so na decembrski seji sprejeli proračun za letošnje leto, kar je podlaga za nemoteno delovanje Občine in delo uprave, tudi za pripravo občinskih javnih razpisov. Prva dva letošnja sta že objavljena.

Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina bo odprt do porabe sredstev – zanj se namenja 5.000 evrov. Posamezni prosilec – občan Ajdovščine – lahko zaprosi za največ dva posega in lahko pridobi 17,50 evrov za kastracijo ali 27,50 evrov za kastracijo mačke. Obdobje, v katerem je opravljen prvi ali drugi poseg, pa šteje od 15. 11. 2021 do 15. 11. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2022 pa nagovarja neprofitne nevladne organizacije s sedežem v občini, ki izvajajo programe, prvenstveno namenjene občankam in občanom, in niso sodelovale na javnem povabilu za izbor programov javnih del. Občina Ajdovščina bo posameznemu izbranemu izvajalcu sofinancirala stroške plače za eno zaposlitev do največ 20 ur tedensko. Rok za prijavo na razpis je 26. januar.

Vsi občinski javni razpisi se objavijo na občinski spletni strani, v zavihku Javna naročila, objave, razpisi, v rubriki Javni razpisi. Aktualni razpisi pa so izpostavljeni tudi na naslovni strani občinskega spletišča.