41. redna seja občinskega sveta

datum: 08.09.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet    

Številka: 011-1/2010

Datum:   08.09.2014      

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem  41. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 18. septembra 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a    

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 40. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 40. redne seje;  

1.        Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ROD – 2. obravnava;

2.        Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Pilonove galerije Ajdovščina – 1. obravnava;

3.        Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina – 2. obravnava;

4.        Pravilnik o štipendiranju v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.        Poročilo Nadzornega odbora – Pilonova galerija Ajdovščina;

6.        IP - Prenova osnovne šole Skrilje in dozidava prostorov za potrebe KS Skrilje;

7.        IP - Povezovalna cesta med Vilharjevo ulico in Lokavško cesto;

8.        Premoženjsko pravne zadeve;

9.        Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu za Dom starejših občanov Ajdovščina;

10.      Sklep o razglasitvi javnega interesa – Gradnja odprtega širokopasovnega komunikacijskega omrežja;

11.     Sklep o subvencioniranju vodovodnih priključkov v občini Ajdovščina;  ;

12.      Problematika dobave vode iz vodnega zajetja Hubelj;

13.      Sprememba sklepa o razporeditvi presežka Glasbena šola Ajdovščina;

14.      Imenovanja:    - imenovanje predstavnikov v svet Lavričeve knjižnice - imenovanje predstavnikov v svet Ljudske univerze Ajdovščina

15.      Informacije in pobude.    dodatno gradivo

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Gradivo za 6., 8., 10., 12. in 14. točko bo predvidoma posredovano v četrtek 11.09.2014.   Pri 2. točki dnevnega reda nameravamo izvesti tudi II. obravnavo odloka.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

 

Vabljeni:

-       k 5. točki – predsednica NO, Klara Remec,

-       k 12. točki – direktor KSD Ajdovščina d.o.o., mag Egon Stopar.