Obvestila

Spremembe in zamiki občinskih javnih razpisov

datum: 01.04.2020
kategorija: Koronavirus

Epidemija koronavirusa spreminja ali zamika tudi objave javnih razpisov, predvsem v želji, da se vsem zainteresiranim omogoči oddajo vlog. V nadaljevanju objavljamo seznam aktualnih javnih razpisov ter spremembe ali zamike objav.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše v letu 2020 je bil objavljen 30. 3. 2020, rok za prijavo je 15. 4. 2020, izpolnjeno vlogo se pošlje po e-pošti.   

Prav tako je bil 30. 3. 2020 objavljen Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2020   prijava je mogoča do 15. 4. 2020, izpolnjeno vlogo pa se posreduje po e-pošti.

V teku je Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2020, prijava je mogoča do ponedeljka, 6. 4. 2020 – vendar le po e-pošti.

V februarju objavljeno povabilo Občinsko ocenjevanje vina 2020 je zastalo na sredini – nekateri vinarji so vino že dostavili, za druge je bilo prepozno, zato bo vino za občinsko vinsko ocenjevanje mogoče še dostaviti – spremljajte obvestila na občinskih spletnih straneh.

Do konca krizne situacije je 'zamrznjen' Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2020, saj veterinarji v tem času ne izvajajo nenujnih storitev.

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov stanovanjskih kreditov, ki je bil predviden za objavo v drugi polovici meseca marca, bo zaradi aktualnih razmer objavljen kasneje – obvestilo o zamiku razpisa.  

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020 je odprt do porabe sredstev, obravnava vlog teče tekoče.

Javni razpis za spodbujanje inovacij bo objavljen v mesecu aprilu, časa za oddajo vlog bo dovolj, ne pred 30. 6. 2020, verjetno pa še kasneje. 

Zamika se tudi Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih, objavljen bo, ko se krizna situacija umiri. Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja turizma pa bo objavljen predvidoma v mesecu maju.