Organi občine in delovna telesa občinskega sveta že v polnem zagonu

datum: 19.01.2023
kategorija: Novice

Včeraj se je na prvi, konstitutivni, seji sestal Nadzorni odbor Občine Ajdovščina v novi sestavi ter izmed svojih članov imenoval predsednika in podpredsednika. Imenovana in konstituirana so tudi delovna telesa Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Včeraj je potekala ustanovitvena seja Nadzornega odbora Občine Ajdovščina. Predsednik odbora je postal Tomaž Pirjevec, podpredsednik Peter Medvešček, ekipo pa sestavljajo še člani Mateja Verč, Marjan Krpan in Zvonko Mikuš. Administrativno in strokovno pomoč odboru bo nudila vodja oddelka za finance uprave Občine Ajdovščina Karmen Slokar. Prva naloga tega pomembnega občinskega organa bo sprejem letnega programa dela, ki je podlaga za izvajanje nadzorov.

 

V polni sestavi in v polnem delovnem zagonu pa so tudi delovna telesa Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Na 1. redni seji je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ta je pripravila predloge za imenovanja preostalih delovnih teles, ki so bila imenovana na 2. redni seji. Občinskemu svetu Občine Ajdovščina bodo v pomoč pri delu še Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za družbene zadeve, Odbor za okolje in prostor, Komisija za kmetijstvo, Odbor za finance in premoženjske zadeve, Statutarno pravna komisija in Komisija za vloge in pobude občanov.

Napovedana pa je tudi že 3. redna seja – Občinski svet Občine Ajdovščina se bo znova sestal prihodnji teden, 26. januarja.