DatumNaslov
11.11.2021Javna dražba za zemljišča za večstanovanjsko gradnjo (območje OPPN RIBNIK II)
10.11.2021Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Dobravlje
10.11.2021Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Velike Žablje
02.11.2021Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Podkraj
02.11.2021Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Ajdovščina
27.10.2021Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
18.10.2021Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Ajdovščina
13.10.2021Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - drvarnica na Tovarniški ulici
11.10.2021Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor na naslovu Vipavska cesta 11a v Ajdovščini
11.10.2021Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Ajdovščina
11.10.2021Namera za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu nepremičnine v k. o. Gojače
05.10.2021Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
29.09.2021Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec
27.09.2021Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Dobravlje
13.09.2021Namera za oddajo cevne infrastrukture/kabelske kanalizacije v souporabo in poziv k priglasitvi interesa
26.08.2021Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina
25.08.2021Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Črniče
23.08.2021Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina
13.08.2021Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k.o. Col)
11.08.2021Javna dražba za prodajo nepremičnin v solasti Občine Ajdovščina
<< 101112131415161718 >>