DatumNaslov
14.08.2015Javni razpis - krediti s subvencionirano obrestno mero za gospodarstvo
07.08.2015Obvestilo o končanem javnem razpisu
27.05.2015Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2015
15.05.2015Javni natečaj za direktorja občinske uprave Občine Ajdovščina
24.04.2015Obvestilo o zaključenem javnem natečaju
17.04.2015Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2015
16.04.2015Javni poziv za uporabo šotora v občini Ajdovščina za leto 2015
18.03.2015Občinsko ocenjevanje vina 2015
17.03.2015JAvni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2015
17.03.2015Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2015
02.03.2015Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2015
17.02.2015Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2015
17.02.2015Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2015
17.02.2015Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina
09.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
04.02.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2015 na območju občine Ajdovščina
03.02.2015Javni natečaj - svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
07.11.2014Objava prostega delovnega mesta
03.10.2014Razpis za delo ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
04.07.2014Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov namenjenih izvajanju programov posebnih skupin prebivalstva v najem za izboljšanja kakovosti življenja občanov ter izvajanje učinkovitega sistema vseživljenjskega učenja
<< 121314151617181920 >>